Cạnh tranh giữa pallet gỗ và pallet nhựa

Trong thời gian gần đây cuộc cạnh tranh giữa pallet gỗ và pallet nhựa ngày càng gay gắt. Cả 2 bên đều có chiến lược phát triển thị trường ngày càng lớn rộng. Chủ yếu tập trung vào thị trường container và thị trường dùng pallet. So sánh 2 loại pallet go và pallet nhựa [...]