Pallet 2 hướng tại Đồng Nai (Pallet đố – Stringer Pallet)

/, Pallet gỗ thông, Pallet Ván ép, Pallet kê kho, Pallet đố khuyết/Pallet 2 hướng tại Đồng Nai (Pallet đố – Stringer Pallet)

Pallet 2 hướng tại Đồng Nai (Pallet đố – Stringer Pallet)

Pallet 2 hướng tại Đồng Nai Biên Hòa( còn gọi là Pallet đố ) (Stringer Pallet) có những đặc điểm sau đây:

– Xe nâng chỉ nâng được 2 chiều

– Gỗ tràm, Gỗ thông, Ván ép…

– Gỗ mối 100%

– Được bào nhẵn 4 mặt, không phe lẹm

– Sử dụng đinh xoắn 5cm

– Được xử lý hun trùng, cấp giấy chứng nhận.

– Dùng để xuất khẩu và kê kho

Product Description