Pallet 4 hướng tại Đồng Nai (Pallet gù – Block Pallet)

/, Pallet gỗ thông, Pallet gỗ thông nhập, Pallet Ván ép, Pallet kê kho, Pallet đố khuyết/Pallet 4 hướng tại Đồng Nai (Pallet gù – Block Pallet)

Pallet 4 hướng tại Đồng Nai (Pallet gù – Block Pallet)

Pallet 4 hướng tại Đồng Nai Biên Hòa ( còn gọi là Pallet gù) (Block Pallet) có những đặc điểm sau:

– Xe nâng có thể nâng được 4 chiều của 1 Pallet

– Kích thước: 850x1200x1000

– Gỗ tràm, gỗ thông, ván ép

– Gỗ mỗi 100%

– được bào nhẵn 4 mặt, không phe lẹm

– sử dụng đinh xoắn 5cm

– Được xử lý hun trùng, cấp giấy chúng nhận

Product Description