Pallet gỗ thông tại Đồng Nai

//Pallet gỗ thông tại Đồng Nai

Pallet gỗ thông tại Đồng Nai

Pallet Gỗ Thông tại Đồng Nai Biên Hòa được sản xuất trực tiếp tại công ty TNHH Pallet Gỗ Minh Tiếp với các đặc điểm sau đây:

– Gỗ thông nhập 100%

– Được bào nhẵn 4 mặt

– Kích thước 900x1200x1200

– Sử dụng đinh xoắn 5cm

– Được sấy và xử lý nhiệt, cấp giấy chứng thư

Category:

Product Description