Pallet gỗ tràm tại Đồng Nai

//Pallet gỗ tràm tại Đồng Nai

Pallet gỗ tràm tại Đồng Nai

Pallet gỗ tràm tại Đồng Nai Biên Hòa được sản xuất bởi công ty Pallet gỗ Minh Tiếp có những đặc điểm sau:

– Gỗ tràm mối 100%

– Kích thước khác nhau tùy theo đơn hàng

– Được bào nhẵn 4 mặt, không phe lẹm

– Sử dụng đinh xoắn 5cm

– Được xử lý hun trùng

– Được xử lý nhiệt

– Cấp giấy chứng nhận

Category:

Product Description