Pallet đố khuyết tại Đồng Nai

//Pallet đố khuyết tại Đồng Nai

Pallet đố khuyết tại Đồng Nai

Pallet đố khuyết tại Đồng Nai Biên Hòa có những đặc điểm sau:

– Kích thước: 900x1200x1200

– Dùng cho xuất khẩu và kê kho

– Gỗ tràm, gỗ thông vv

– Gỗ mối 100 %

– Bào 4 mặt – nhẵn, không phe lẹm

– Sử dụng đinh xoắn 5cm

Product Description