Phôi gỗ tràm + cây chèn công tại Đồng Nai

//Phôi gỗ tràm + cây chèn công tại Đồng Nai

Phôi gỗ tràm + cây chèn công tại Đồng Nai

Cây chèn công tại Đồng Nai Biên Hòa sản xuất tại công ty Pallet Gỗ Minh Tiếp có những đặc điểm sau:

  • Dùng để chèn các kiện hàng trên container cho chắc để đảm bảo an toàn khi hàng hóa di chuyển
  • Gỗ tràm
  • Gỗ thông
  • Kích thước khác nhau
Category:

Product Description