Shop

/Shop/
 • Pallet 2 hướng tại Đồng Nai Biên Hòa( còn gọi là Pallet đố ) (Stringer Pallet) có những đặc điểm sau đây: - Xe nâng chỉ nâng được 2 chiều - Gỗ tràm, Gỗ thông, Ván ép… - Gỗ mối 100% - Được bào nhẵn 4 mặt, không phe lẹm - Sử dụng đinh xoắn 5cm - Được xử lý hun trùng, cấp giấy chứng nhận. - Dùng để xuất khẩu và kê kho
 • Pallet 4 hướng tại Đồng Nai Biên Hòa ( còn gọi là Pallet gù) (Block Pallet) có những đặc điểm sau: - Xe nâng có thể nâng được 4 chiều của 1 Pallet - Kích thước: 850x1200x1000 - Gỗ tràm, gỗ thông, ván ép - Gỗ mỗi 100% - được bào nhẵn 4 mặt, không phe lẹm - sử dụng đinh xoắn 5cm - Được xử lý hun trùng, cấp giấy chúng nhận
 • Pallet đố khuyết tại Đồng Nai Biên Hòa có những đặc điểm sau: - Kích thước: 900x1200x1200 - Dùng cho xuất khẩu và kê kho - Gỗ tràm, gỗ thông vv - Gỗ mối 100 % - Bào 4 mặt – nhẵn, không phe lẹm - Sử dụng đinh xoắn 5cm
 • Pallet Gỗ Thông tại Đồng Nai Biên Hòa được sản xuất trực tiếp tại công ty TNHH Pallet Gỗ Minh Tiếp với các đặc điểm sau đây: - Gỗ thông nhập 100% - Được bào nhẵn 4 mặt - Kích thước 900x1200x1200 - Sử dụng đinh xoắn 5cm - Được sấy và xử lý nhiệt, cấp giấy chứng thư
 • Pallet gỗ tràm tại Đồng Nai Biên Hòa được sản xuất bởi công ty Pallet gỗ Minh Tiếp có những đặc điểm sau: - Gỗ tràm mối 100% - Kích thước khác nhau tùy theo đơn hàng - Được bào nhẵn 4 mặt, không phe lẹm - Sử dụng đinh xoắn 5cm - Được xử lý hun trùng - Được xử lý nhiệt - Cấp giấy chứng nhận
 • - Gỗ làm mới 100% - Nhiều kích thước khác nhau - Độ bền cao, sử dụng an toàn
 • Pallet ván ép tại Đồng Nai Biên Hòa có những đặc điểm đáng chú ý sau: - Gỗ tràm mối 100% - Ván ép 5ly hoặc 10ly - Gỗ tràm được bào nhẵn 4 mặt - Nhiều kích thước khác nhau - Sử dụng đinh xoắn 5cm
 • Cây chèn công tại Đồng Nai Biên Hòa sản xuất tại công ty Pallet Gỗ Minh Tiếp có những đặc điểm sau:
  • Dùng để chèn các kiện hàng trên container cho chắc để đảm bảo an toàn khi hàng hóa di chuyển
  • Gỗ tràm
  • Gỗ thông
  • Kích thước khác nhau
 • - Ván ép, 5ly, 10ly, 12ly …vv - Ván ép MDF - Nhiều kích thước khác